หิมะ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล๊อกของนายสุวินัย วรรณประเสริฐ - นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - เรียนเอก คบ 1 ชีววิทยา

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

แบบทดสอบเรื่องชีววิทยา

ปฏิรูปการศึกษา

                           
               
                                     

เทคโนโลยีสารสนเทศ


เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้


วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นายสุิวินัย  วรรณประเสริฐ  รหัสนักศึกษา 554152058     

คบ.1 ชีววิทยา  หมู่ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คติประจำใจ         ทำวันนี้   ให้ดีที่สุด ^^"